1)  De structuur van het kwaliteitshandboek
2) De beschrijving van het aanbod van de voorziening
3) Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie, geschreven referentiekader
4) Het kwaliteitssysteem dat volgende gegevens bevat:
     4a De organisatiestructuur
     4b Het overzicht en werking van de overlegorganen
     4c Deelname aan externe overlegorganen
     4d Het inzetten van de middelen
     4e Het beheren van documenten van het kwaliteitshandboek
     4f De gebruikersgerichte processen:
          4f1a De intake minderjarigen
          4f1b De intake meerderjarigen
          4f2a Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan minderjarigen
          4f2b Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan meerderjarigen
          4f2c Handelingsplanning Mobiel Ambulante werking
          4f3 Het beëindigen van de ondersteuning
          4f4 Het organiseren van het collectief overleg met gebruikers
          4f5 Het afhandelen van klachten van gebruikers
          4f6 Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag tav gebruikers
          4f7 De tijdelijke afzonderingsmaatregelen
     4g De organisatiegerichte processen:
          4g1a Het selecteren en aanwerven van nieuwe medewerkers (begeleidende functies)
          4g1b Het selecteren en aanwerven van nieuwe medewerkers (niet begeleidende functies)
          4g2 Het vormen, trainen en opleiden van het personeel
          4g3 Investeren in de actieve loopbaan van medewerkers (ondersteunen, opvolgen en evalueren)
5) De zelfevaluatie
     Bijlage 1: Tevredenheid van de gebruikers
     Bijlage 2: Evaluatie van de middelen