Vrije Gesubsidieerde School BuBaO


BUITENGEWOON KLEUTERONDERWIJS TYPE 2

BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS TYPE 2


De Blijdorp-scholen bieden vrij onderwijs en vallen onder de koepel van VOOP, Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners. Lees meer hier.


Voor wie

Jongens en meisjes met een matig of ernstig verstandelijke beperking tussen 2,5 en 15 jaar zijn van harte welkom.
Ook met een bijkomende sensoriële, motorische of emotionele beperking kan je bij ons school lopen.

Je beschikt over een verslag dat je toegang geeft tot het Buitengewoon Onderwijs type 2.

Indien dit niet zo is, kan je in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) terecht. Zij helpen je graag verder om de nodige documenten in orde te maken.

De schooluren lopen van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 16u. Op woensdag stoppen de schoolactiviteiten om 12u45.

Als ouder ga je akkoord met het schoolreglement wanneer je je kind inschrijft in de school.

Lees meer: Schoolreglement 2023 - 2024

Wat bieden wij

 • Gespecialiseerd onderwijzend personeel
 • Klassikale ondersteuning door kinderverzorgsters en therapeuten
 • Individuele logo, ergo en / of kinesitherapie
 • Per klas maximaal 10 leerlingen
 • Gratis aangepast leerlingenvervoer tot aan de huisdeur
 • Mini-busjes voor uitstappen, begeleid winkelen
 • Toezichten door geschoolde medewerkers
 • Vers bereide maaltijden op vraag ( betalend)
 • Extra ondersteuning vanuit het MFC is mogelijk (betalend)
 • Spelend en bewegend leren in een groene speel- en leeromgeving
 • Kinderboerderij met knuffeldieren
 • Volledig ingerichte snoezelruimte
 • Muzieklokaal met lessen op maat
 • Vervolgonderwijs op dezelfde campus (Bijzonder Kleuter, Lager en Secundair OV1 Onderwijs)
 • Extra muros-activiteiten: schoolreis, bos- en zeeklassen (tweejaarlijks)
 • Aangepast schoolzwemmen
 • Aangepaste psychomotorieklessen door de leerkracht lichamelijke opvoeding
 • Eigen sportzaal / speelzaal
 • Aangepast soft-motorieklokaal
 • ICT-lessen
 • Overdekte speelruimtes
 • Go-carts en aangepast fietsenpark
 • Luisterend oor voor ouders

Lees meer over ons in onze brochure.

Hoe werken wij

Wij vertrekken vanuit een duidelijke visie met waarden.

Elk kind heeft recht op onderwijs en onze school past zich aan, aan de noden van jouw kind.

Lees meer over onze visie en waarden in onze brochure.

Samen met jullie als ouders werken we aan het welzijn van jullie kind zodat het zich goed kan voelen. Dit is ons gezamenlijk doel. Jullie kind leert in de school kleine en grote stappen zetten in de zone van zijn naaste ontwikkeling.

De eigen noden van de leerling zijn het vertrekpunt. Jullie stemmen samen met het multidisciplinaire team de prioritaire doelen af. Deze afstemming resulteert in het individueel handelingsplan van jouw kind. Per ontwikkelingsdomein wordt een selectie gemaakt van prioritaire doelen waaraan verschillende specialisten op hun professionele manier samen aan werken.

Mede door de samenwerking met het multifunctioneel centrum, maakt dit onze werking bijzonder in zorg.

Samenwerking met het MFC

Er is een nauwe samenwerking tussen de School en het Multifunctioneel Centrum dat zich op dezelfde locatie bevindt.

Tussen 8u00 en 18u00 heeft het MFC een aanbod van dagopvang. Je vragen naar schoolaanvullende dagopvang, opvang op woensdagnamiddag of tijdens vakanties, je vragen naar een voor- en naschoolse opvang, krijgen hier wellicht een antwoord.

Of heb je een vraag voor verblijf? Wens je eerder beroep te doen op mobiel-ambulante begeleiding?

We maken samen afspraken over wat mogelijk is.

Alle details over het MFC  en over de verschillende combinatiemogelijkheden vind je op de pagina van MFC.

Informatie over de individuele mobiel-ambulante begeleiding vind je op de pagina van Mobiel Ambulante Dienst.

Je kan de werking van de scholen en van het MFC ook volgen op onze facebookpagina ‘Blijdorp BuBaO/BuSO/MFC’.

Samenwerking met ouders

Vertel ons wat voor jou belangrijk is, welke waarden jullie heel belangrijk vinden. Vertel ons wat jullie mogelijkheden en ook jullie verwachtingen zijn. Zo bouwen we samen aan een sterke samenwerking tussen jullie ‘thuis’ en onze school.

Jullie hebben als ouders eigen kennis en ervaringen. We leggen deze naast onze deskundigheid en vanuit een gelijkwaardigheid werken we samen aan het welzijn en de ontwikkeling van jullie kind.

De samenwerking wordt gerealiseerd door de klastitularis, de aandachtsbegeleid(st)er, het multidisciplinaire team en de schooldirecteur.

Meer info rond de ouderwerking vind je op de pagina ouders en familie.

Meer info of een vrijblijvende kennismaking?

Je kan contact opnemen met

de schooldirecteur Katrien Muylaert

op het nummer 0492 72 54 02

of via het algemene nummer 052 39 99 90

of via mail directeur.BuBaO@blijdorp.be