Vrije Gesubsidieerde School BuSO OV1

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS TYPE 2 OPLEIDINGSVORM 1

De Blijdorp-scholen bieden vrij onderwijs en vallen onder de koepel van VOOP, Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners. Lees meer hier.

Voor wie

Jongens en meisjes met een matig tot ernstig verstandelijke beperking tussen 13 en 21 jaar zijn van harte welkom. Een bijkomende sensoriële, motorische of emotionele beperking is geen belemmering om deel te nemen in onze school.

Je beschikt over een inschrijvingsverslag ‘Bijzonder Onderwijs’ type 2 Opleidingsvorm 1 (OV1).

Indien niet, kan je in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) terecht. Zij helpen je graag verder om de nodige documenten in orde te maken.

Het studieaanbod van de school is opleidingsvorm 1 wat staat voor ‘voorbereiding op sociale aanpassing (integratie) en bezigheid’. We bereiden jullie zoon / dochter voor op een vorm van dagbesteding en een vorm van wonen.

De schooluren lopen van maandag tot vrijdag van 9u10 tot 16u. Op woensdag stoppen de schoolactiviteiten om 12u45.

Als ouder ga je uitdrukkelijk akkoord met het schoolreglement wanneer je je kind inschrijft in de school.

Lees meer: schoolreglement

Wat bieden wij

 • Gespecialiseerde leerkrachten en kinderverzorgster
 • Een schoollogo, schoolkiné en schoolortho
 • Klassikale therapieën tijdens de schooluren
 • Spelend en bewegend leren
 • Tijdelijk of permanent onderwijs aan huis
 • Snuffelstages en atelierwerking bijvoorbeeld in een zorgboerderij, plantenbedrijf of manege
 • Stages buiten Blijdorp bijvoorbeeld in een bibliotheek, rustoord, kleuterklas, doe-het-zelfzaken, sociaal restaurant
 • Naschoolse ondersteuning vanuit het MFC
 • Doorstromingsbegeleiding naar (onze eigen) volwassenwerking, vanuit het MFC
 • Kleuter- en Lager Onderwijs op dezelfde campus – BuBaO type 2
 • ICT-lokaal met ICT-lessen door de schoollogo
 • Muzieklokaal met lessen op maat
 • Aangepast schoolzwemmen
 • Kinderboerderij met knuffeldieren
 • Gratis aangepast busvervoer tot aan de huisdeur
 • Mini-busjes voor uitstappen of begeleid winkelen
 • Volledig ingerichte snoezelruimte
 • Toezichten
 • Vers bereide warme maaltijden (betalend)
 • Extra muros-activiteiten zoals schoolreis en zee- en bosklassen
 • Mogelijkheid tot deelname aan Special Olympics
 • Sportzaal / speelzaal
 • Go-carts en aangepast fietsenpark
 • Veilige groene speelplaatsen / overdekte speelruimtes
 • Luisterend oor voor ouders

Lees meer over ons in onze brochure.

Hoe werken wij

We gaan er van uit dat de personen met de grootste zorgvraag en de grootste urgentie ook recht hebben op onderwijs, aangepast aan de individuele noden. In onze zorg stellen we het geluk van de persoon met een verstandelijke beperking centraal.

Lees meer over de visie en waarden in onze brochure.

We zijn een school waar je als leerling ruimte krijgt om jezelf te ontplooien, je thuis te voelen, jezelf kan zijn en tot rust kan komen.

Jij krijgt, zoals elke leerling, een eigen programma dat we samen opmaken. Dit kan je dan terugvinden in je individueel handelingsplan. Je wordt begeleid in je ontwikkeling en zelfstandigheid op alle domeinen en we houden rekening met jouw noden en met deze van je ouders. Zo komen bijvoorbeeld zelfredzaamheid, huishoudelijke zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden, denkontwikkeling, zinvolle bezigheden en motoriek aan bod. We stellen samen jouw doelen op, afhankelijk van wat jij kan en aankan.

De schoolmedewerkers werken samen met je ouders en jezelf, aan het ontplooien van wie je bent en waar je naartoe kan en wil groeien.

Samenwerking met het MFC

Er is een nauwe samenwerking tussen de School en het Multifunctioneel Centrum dat zich op dezelfde locatie bevindt.

Tussen 8u00 en 18u00 heeft het MFC een aanbod van dagopvang. Jouw vragen naar schoolaanvullende dagondersteuning, ondersteuning op woensdagnamiddag, tijdens vakanties of voor- en naschoolse ondersteuning, krijgen hier wellicht een antwoord.

Of heb je een vraag voor verblijf? De frequentie van verblijf wordt met jou afgesproken en vastgelegd.

Wens je eerder beroep te doen op mobiel-ambulante begeleiding? We maken samen afspraken over wat mogelijk is.

Alle details over het MFC en over de verschillende combinatiemogelijkheden vind je op de pagina van MFC.

Informatie over de individuele mobiele-ambulante begeleiding vind je op de pagina van Mobiel Ambulante Dienst.

Je kan de werking van de scholen en van het MFC ook volgen op de facebookpagina ‘Blijdorp BuBaO/BuSO/MFC’.

Samenwerking met ouders

Vertel ons wat voor jou belangrijk is, welke waarden jullie heel belangrijk vinden. Vertel ons wat jullie mogelijkheden en ook jullie verwachtingen zijn. Zo bouwen we samen aan een sterke samenwerking tussen jullie ‘thuis’ en onze school.

Jullie hebben als ouders eigen kennis en ervaringen. We leggen deze naast onze deskundigheid en vanuit een gelijkwaardigheid werken we samen aan het welzijn en de ontwikkeling van jullie kind.

De samenwerking wordt gerealiseerd door de klastitularis, de aandachtsbegeleid(st)er, het multidisciplinaire team en de schooldirecteur.

Na een eerste schooldag schrijft een ouder:

“Bedankt om zo goed voor onze meid te zorgen. Ze heeft het echt naar haar zin gehad! Ze is de hele avond vrolijk gebleven en dus dat wil zeggen dat ze zich prima geamuseerd heeft”.

Meer info rond de ouderwerking vind je op de pagina ouders en familie.

Meer info of een vrijblijvende kennismaking?


Je kan contact opnemen met 

de schooldirecteur Anke De Reuse

op het nummer 0491 72 23 62

of via het algemene nummer 052 39 99 90

of via mail directie.BuSO@blijdorp.bePublicaties