Omwille van de huidige corona maatregelen zijn er in de nabije toekomst geen activiteiten gepland. Deze pagina zal worden geüpdatet zodra er zich een wijziging voordoet in de situatie.