Ouders en familie

Gelijkwaardige partners in zorg

Ouders, zussen, broers, familie en wettelijk vertegenwoordigers, jullie hebben een sterke ervaringsdeskundigheid opgebouwd. Jullie zijn onze gelijkwaardige partners in de zorg en ondersteuning die wij met de gebruiker aangaan.

Dialoog is hét kernbegrip van bij onze eerste kennismaking. Dialoog vormt de rode draad bij elk contact.

De aandachtsbegeleider is jullie eerste aanspreekpersoon. Zij of hij loodst jullie, samen met jullie kind, brus of familie doorheen de hele periode van het zorgtraject. We luisteren naar jullie vraag, maken samen een handelingsplan op en volgen samen de stappen die gezet worden. De sociale dienst ondersteunt deze intensieve samenwerking.

Mee keuzes maken in de oudervereniging, collectief overleg en schoolraad?

Jullie worden ten zeerste uitgenodigd om deel te nemen aan de oudervereniging! Jullie helpen mee om de kwalitatieve dienstverlening te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Agendapunten uit de jongeren- en de volwassenenwerking liggen hier op tafel op drie Algemene Vergaderingen. Jullie inbreng én inzet om de ideeën te realiseren, maken het verschil! Jullie worden steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Zorglandschap en de wijzigingen die dit met zich meebrengen.

De officiële inspraakorganen die via decreet worden opgelegd (collectief overleg voor vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en volwassenen toegewezen binnen de erkenning van het departement welzijn en de "schoolraad" voor ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap binnen de erkenning van het departement onderwijs), hebben we samen ondergebracht binnen de werking van één oudervereniging.

Lees meer in ons huishoudelijk reglement.
Meer info over de oudervereniging via mail oudervereniging@blijdorp.be.

Gebruikers in hun Collectief overleg

Heel wat gebruikers houden hun eigen geanimeerde vergaderingen. De thema’s zijn onderling gekoppeld aan het collectief overleg met de ouders.

Lees meer rond collectief overleg in ons kwaliteitshandboek.

Jullie tevredenheid is onze zorg

“We stellen de kwaliteit van leven en het geluk van de gebruiker centraal”

Elke medewerker luistert naar de opmerkingen of suggesties van gebruikers en / of hun vertegenwoordigers. In dialoog met alle partijen komen we tot een oplossing en een passend antwoord. Tevredenheid van gebruikers en hun familie is namelijk heel belangrijk!

Komen we samen echter niet tot een aanvaardbare oplossing, kunnen jullie zich richten tot de klachtencommissie.

Meer info rond de klachtencommissie vind je op de pagina klachtencommissie.

BRoers + zUSSEN = BRUSSEN

Sinds het jaar 2000 worden jullie als broer en zus driemaal per jaar uitgenodigd op een namiddagactiviteit in Buggenhout. Tijdens deze gedeelde activiteiten wisselen jullie ervaringen uit over jullie beleving van de beperking van broer of zus. Een ludieke activiteit of een spel? Jullie zijn steeds welkom.

Meer info

Je kan contact opnemen met onze sociale dienst,

diensthoofd Liesbeth Roels

op het algemene nummer 052 39 99 90

of via mail diensthoofd.socialedienst@blijdorp.be

Publicaties

Wegwijs in de wetgeving