Multifunctioneel Centrum (MFC)

Voor wie

Het Multifunctioneel Centrum of kortweg MFC biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Zij hebben eventueel een bijkomende sensorische, motorische en / of emotionele beperking.

Jullie kunnen de keuze maken om ondersteuning aan te vragen via het systeem van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) ofwel via de Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (N-RTH).
Je kan de ondersteuning via RTH combineren met je ondersteuningstoeslag. 

Lees meer: brochure MFC N-RTH

Lees meer over RTH op deze pagina.

Heb je een vraag naar ondersteuning

Binnen het MFC kan je een keuze maken uit dagopvang, verblijf en begeleiding. Combinaties zijn mogelijk.

Dagopvang tussen 8u en 18u

Deze wordt volledig in samenwerking met de scholen van Blijdorp gerealiseerd.

Enkele voorbeelden van ondersteuning die voor jou mogelijk zijn:

  • Ondersteuning tijdens de schooluren bijvoorbeeld leren fietsen, leren zelfstandig eten, zwemmen, snoezelen, verzorging
  • Middagondersteuning door deskundige begeleiding
  • Medische en paramedische ondersteuning door verpleegkundigen, dokters, psychiater, logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten
  • Ondersteuning bij aanvragen voor tegemoetkoming, wegwijs maken in de wetgeving, sociale voordelen door de sociale dienst
  • Psychosociale ondersteuning door de sociale dienst en de MFC-orthopedagoog

Woensdagnamiddagopvang tussen 13u en 16u

Voor- en na opvang vanaf 8u en tussen 16u en 18

Dagopvang in weekends en vakanties tussen 9u en 16u

  • Vakantiewerking met onder andere een zomerkamp
  • Busvervoer tijdens de week gedurende 3 weken zomervakantie
  • Brussenwerking voor broers en zussen van een kind of jongere die MFC ondersteuning geniet

Verblijf tussen 18u en 9u

In het MFC kan je gebruik maken van opvang en overnachting. Er is een leefgroepwerking waar een aandachtsbegeleider je eerste aanspreekpersoon is. Zij of hij werkt nauw samen met de collega’s van het begeleidend team.

Het aantal nachten dat je kind zal verblijven is te bespreken.

Begeleiding

Het kan best zijn dat een gezin voor een bepaalde periode nood heeft aan psycho/sociale ondersteuning. Ofwel komen jullie in Blijdorp langs voor een gesprek, ofwel komt de begeleider bij jullie thuis langs. Wat er aan bod komt, hoe vaak we langs komen, wordt samen afgesproken.

Lees meer op de pagina van Mobiel Ambulante Dienst.

Hoe werken wij

“We stellen de kwaliteit van leven en het geluk van het kind / de jongere centraal”

Lees meer over onze Visie in onze brochure.

Bij de opname van jouw zoon, dochter of familielid, worden jullie, ouders en familie, in dialoog meegenomen bij het verduidelijken van de vraag naar ondersteuning. We maken hier duidelijke afspraken over die worden vastgelegd in een ‘Protocol’ dat jaarlijks samen met jullie geëvalueerd wordt.

De afspraken over het ondersteuningsaanbod kunnen jullie volgen via het individueel handelingsplan van jullie kind. Het opvoedersteam, de leerkrachten, orthopedagogen, sociale dienst, de teamleiders en het afdelingshoofd zorgen voor de realisatie van het handelingsplan. Hebben jullie ook een pakket waar paramedische behandelingen en medische begeleiding voorzien zijn, dan dragen de verpleegkundigen en de dokters, de kinesisten, logopedisten en / of ergotherapeuten mee de zorg.

Volg de werking van het MFC en van de scholen op de facebookpagina 'Blijdorp BuBaO/BuSO/MFC'.

Waar bevinden we ons

De verschillende ondersteuningsvormen die jullie kunnen kiezen, worden aangeboden op de terreinen in Blijdorp Buggenhout.

Meer info of een vrijblijvende kennismaking

Je kan contact opnemen met

het afdelingshoofd Peter Poppe op het nummer 052 39 99 90

via mail afdelingshoofd.MFC@blijdorp.be

Voor een kennismakingsgesprek neem contact op met de sociale dienst op het nummer 052 39 99 90 via mail diensthoofd.socialedienst@blijdorp.be.