Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Jongerenwerking

Is je kind tussen 2.5 en 21 jaar en is er een (vermoeden van) matig tot diep verstandelijke beperking?  Wonen jullie in de regio van Blijdorp?

Dan kan je in het Multifunctioneel Centrum van Blijdorp aankloppen voor Verblijf, dagopvang of individuele begeleidingen binnen RTH. Je kan een keuze maken voor één van deze drie vormen of van een combinatie ervan.

Om gebruik te maken van RTH doe je (nog) geen beroep op een dienst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beschik je ook niet over een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Je basisondersteuningsbudget kan je wel inzetten om deze zorg in te kopen.

Je kan alle details nalezen in de folder Multifunctioneel Centrum Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Meer info of een vrijblijvend gesprek? 

Je kan contact opnemen met

het afdelingshoofd Peter Poppe 

op het algemeen nummer 052 39 99 90

via mail afdelingshoofd.MFC@blijdorp.be

Volwassenenwerking

Ben je 18 jaar? Heb je een (vermoeden van) een (verstandelijke) beperking? Je woont bij voorkeur in de regio van Blijdorp? Je hebt geen persoonsvolgend budget of het is nog niet geactiveerd? Heb je een basisondersteuningsbudget?

Dan kan je zeker je vraag stellen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp!

Je kan je keuze aangeven voor individuele mobiele en / of ambulante begeleidingen, verblijf of dagopvang. Je kan ook een combinatie maken van één of meerdere vormen van ondersteuning.

Je kan alle details nalezen in de folder Blijdorp Volwassenenwerking Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Meer info of een vrijblijvend gesprek?  

Je kan contact opnemen met

het afdelingshoofd Elcke Casier   

op via het algemene nummer 052 20 00 57 of 0497 49 17 07 

of via mail habitar@blijdorp.be

Publicaties

Infobrochure volwassenwerking

Download brochure-volwassen...