Klachtencommissie

De leden van de klachtencommissie zijn Dhr. Carl Malbrain, voorzitter van de inrichtende macht en Mevr. Yvette Notredame, lid van de oudervereniging.  Deze personen zijn te contacteren via het onthaal van de vestiging Buggenhout (052 39 99 90).
Wanneer er een klacht geformuleerd wordt, heel specifiek naar aanleiding van een eenzijdig ontslag van de gebruiker uit Blijdorp, kan deze zich richten naar de klachtencommissie maar ook naar Mevr. Leen De Neve.  Deze zal op dat moment als onafhankelijk persoon bemiddelen tussen de beide partijen, namelijk Blijdorp als voorziening en de gebruiker en zijn vertegenwoordiger.  Zij is eveneens te contacteren via het onthaal Buggenhout.