Klachtencommissie

De leden van de klachtencommissie zijn Dhr. Carl Malbrain, voorzitter van de inrichtende macht en Dhr. Hubert Heymans, lid van de oudervereniging.  Deze personen zijn te contacteren via het onthaal van de vestiging Buggenhout (052/39 99 90).
Wanneer er een klacht geformuleerd wordt, heel specifiek naar aanleiding van een eenzijdig ontslag van de gebruiker uit Blijdorp, kan deze zich richten naar de klachtencommissie maar ook naar Dhr. Theo Janssens.  Deze zal op dat moment als onafhankelijk persoon bemiddelen tussen de beide partijen, namelijk Blijdorp als voorziening en de gebruiker en zijn vertegenwoordiger.  Hij is eveneens te contacteren via het onthaal Buggenhout.