Schenken via testament, jouw bijzonder gebaar voor de toekomst

Toegegeven, we staan er niet graag bij stil. Maar ook als je er later niet meer bent, kan je nog veel betekenen voor anderen.

Je bent heel je leven lang sociaal betrokken geweest en wil jouw waarden na je overlijden laten voortleven? Je streeft naar een warme wereld waarin iedereen de nodige zorg krijgt? Of je hebt Blijdorp jarenlang gesteund en wilt niet dat dit stopt? Heb je een zinvol leven gehad en wil je iets teruggeven aan de maatschappij? Er zijn zoveel persoonlijke redenen waarom je een schenking aan een goed doel zou doen tijdens je leven of in je testament. Vaak is het gewoon een diep gevoel of verlangen om zin te geven aan ons leven en wat erna komt.

Misschien heb je geen rechtstreekse erfgenamen? Of je geliefden en naasten hebben financieel jouw nalatenschap niet geheel nodig? Wil je (een deel van) je vermogen aan Blijdorp nalaten, dan stel je best tijdig een formeel testament op. Voor Blijdorp betekent dit een enorme steun voor onze werking!

Vlamingen zijn gulle gevers. Goede doelen ontvingen in 2019 bruto bijna 330 miljoen euro uit erfenissen, ofwel iets meer dan 900.000 euro per dag. (bron: De Tijd)

Wil jij een bijzonder mooi gebaar stellen naar mensen met een beperking en Blijdorp vernoemen in je testament? Wij houden rekening met eventuele wensen die je vermeldt.

Praat erover met jouw notaris, hij/zij is de aangewezen persoon om je alle actuele info geven en samen met jou een testament op te stellen.

Duolegaat afgeschaft

Je hebt misschien vroeger horen praten over een duolegaat, waarbij je niet alleen een ver familielid of vriend als erfgenaam aanduidt, maar ook een of meerdere goede doelen. Dat type testament was tot voor kort zeer populair om hoge successierechten te vermijden voor je familielid of vriend. Het goede doel nam immers alle erfbelasting voor zijn rekening.

De Vlaamse Regering besliste in de zomer van 2020 de fiscale last voor nalatenschappen aan vrienden zeer sterk te verlagen. Opdat de goede doelen niet uit de boot zouden vallen, werd de erfbelasting voor goede doelen helemaal afgeschaft. Elke euro gaat voortaan naar het goede doel zelf en niet naar de belastingen! Ook de schenkbelasting verdwijnt en zakt van 5,5 naar 0 procent.

De startdatum van deze wetswijziging was 1 juli 2021. Het geldt dus voor overlijdens vanaf die datum. Dus ook voor wie al eerder een testament met een duolegaat opstelde, maar pas na die datum overlijdt. Wie eerder een duolegaat opstelde bij de notaris, gaat dus best na bij de notaris of een aanpassing aan het testament nodig is.