Rotary Willebroek Klein-Brabant schenkt materiaal aan Blijdorp vzw Buggenhout

Serviceclub Rotary Willebroek Klein-Brabant staat bekend omwille van haar sociale en maatschappelijke doelstellingen. Dit jaar wilden ze o.a. specifiek fondsen inzamelen voor kinderen met een mentale beperking in onze regio. Onder het voorzitterschap van Tom De Smet, besliste  de serviceclub om niet zo maar een financiële gift te doen, maar een product te schenken waarmee ze echt het verschil konden maken. In dat opzicht vertrok er onlangs een welkome en nuttige schenking richting Blijdorp Buggenhout.

Deze zomer schonk Rotary Club Willebroek Klein Brabant een ‘blijfstoel’ aan Blijdorp, een zeer welkome gift voor de kinderen van de scholen voor buitengewoon onderwijs en het Mutifunctioneel Centrum (MFC). In de klassen is er immers vaak behoefte aan gespecialiseerd materiaal, afgestemd op de bijzondere noden van de leerlingen. Uiteraard hangt daar een aanzienlijk kostenplaatje aan vast waardoor Blijdorp rekent op hulp van sympathisanten, partners en sponsors. Zo heeft deze blijfstoel bijvoorbeeld een waarde van ongeveer 6.000 euro.

Een blijfstoel is een verrijdbaar zithuisje voor kinderen met motorische onrust, zonder hun bewegingsvrijheid te ontnemen. Het brengt rust en comfort zowel voor het kind als voor de verzorgende/begeleider.  Ellen Meyer, kinesitherapeut en Deborah Van Dorpe, orthopedagoog: 

We willen alle leden van RC Willebroek Klein-Brabant van harte bedanken voor deze schenking. Deze stoel zal ingezet worden in een klas voor mobiele kinderen met autisme, die nood hebben aan duidelijke structuur en fysieke begrenzing. In deze klassamenstelling zullen meerdere kinderen van de stoel kunnen genieten. Hij zorgt voor begrenzing en rust waarbij de kinderen toch de nodige bewegingsvrijheid bewaren en op deze manier kunnen deelnemen aan een individuele of klassikale activiteiten.”

William demonstreert de nieuwe blijfstoel