Nieuwe gezichten bij directie onderwijs


Bij directie onderwijs zijn enkele wijzigingen van kracht.  Greet Boeykens werd op1 januari 2022 op pensioen gesteld. Ze werkte jaren als leerkracht in Blijdorp en zette in 2009 de stap naar de functie van directeur BuSO. We danken Greet voor haar inzet en haar warm hart voor Blijdorp gedurende al die jaren en wensen haar het allerbeste en nog veel mooie jaren om te genieten. We danken ook Dominiek Van Wiele die tijdens de afwezigheid van Greet de functie van directeur BuSO met veel enthousiasme heeft waargenomen. Zij kiest er echter voor om na haar bevallingsverlof terug als orthopedagoge aan de slag te gaan.

Eind vorig jaar vonden verschillende sollicitatierondes plaats met kandidaten voor de functie van directie onderwijs, gezien ook Ria Vermeulen, directeur BuBaO over een jaar met pensioen gaat. De directie van Blijdorp en de Raad van Bestuur beslisten het volgende:

Anke De Reuse vervangt vanaf 20 december 2021 Greet Boeykens  als directeur BuSO. 

Katrien Muylaert zal de functie van directeur BuBaO opnemen wanneer Ria Vermeulen op pensioen gaat (eind januari 2023). Er werd een meelooptraject voor de toekomstige directeur aangevraagd, dat op 1 februari in voege gaat.  Dit betekent dat Katrien halftijds zal meedraaien met de huidige directeur en dat zij halftijds haar huidige functie zal uitoefenen.Nieuwkomer Anke stelt zich graag voor:

“In 2007 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog en als leraar secundair onderwijs. Ik werkte een 5-tal jaar als thuisbegeleider bij kinderen met een beperking en een 6-tal jaar als leraar zedenleer in het basisonderwijs. Ook kortere opdrachten als onderzoeksmedewerker, opvoeder en zorgcoördinator lagen op mijn pad. Ooit heb ik mijn eerste stapjes in het werkveld mogen zetten in Blijdorp als vrijwilliger en stagiair.
Nu wil ik een ferme steen bijdragen aan de verdere groei van de school en de organisatie. Mijn doel: een school waarbinnen iedereen zijn plaatsje kan vinden, waarin iedereen de kans heeft om volop te groeien en te bloeien én waar je je echt verbonden
en thuis kan voelen. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!”
Katrien is reeds een bekend gezicht in Blijdorp Buggenhout en warmt zich op voor een nieuw parcours binnen BuBaO:

Op 1/02/2023 geeft Ria Vermeulen de BuBaO -directeursfakkel door aan mij. Niet snel en bruusk zoals bij een  estafetteloop maar geleidelijk aan via een deeltijds meelooptraject directeur, dat loopt van 1/02/22 tot 30/06/22.  Ik ben me ervan bewust dat dit traject me op onbekende wegen zal laten bewegen. Ik heb alvast zin om de schoenveters hiervoor te strikken. Deze unieke kans om met zo’n ervaren gids de wegen te verkennen kon ik niet laten schieten. Het Blijdorpkompas zit sinds 1999 in mijn binnenzak. de landkaart en routes ontdekte ik al die jaren binnen het BuBaO-team als leerkracht. Als aanvangsbegeleidster neem ik samen met de mentoren starters mee op weg en probeer ik een hulplijn te zijn in de professionele ontdekkingstocht van al onze onderwijsmedewerkers. Onder het licht van de brandende fakkel zal ik gaandeweg de nieuwe Blijdorppaden mee helpen uitzetten. Onder het motto ‘levenslang leren’ vat ik het meelooptraject aan en  probeer ik een meerwaarde te zijn voor onze organisatie en iedere medewerker.”