Steun Blijdorp via een financiële bijdrage

Heb je net zoals ons een hart voor mensen met een beperking? Wil je een steentje bijdragen? Blijdorp is voortdurend in beweging om onze ‘gasten’ een kwaliteitsvol en gelukkig leven te blijven bieden.

Momenteel renoveren we de infrastructuur zowel bij de jongeren als bij de volwassenen. De focus ligt op een aangepaste en voldoende ruime woonomgeving, met een huiselijke sfeer en het nodige comfort.

Jaarlijks zetten wij voor de grootste noden in Blijdorp een giftenactie op touw. Meer informatie daarover vind je in onze giftenfolder België en Roemenië.

Hoe besteden wij jouw gift?

Jouw financiële steun besteden we daar waar ze op dit moment het hardst nodig is. Indien je geen speciale vermelding doet bij je storting, dan gaat jouw bijdrage naar de grote renovatiewerken die op stapel staan of reeds gestart zijn.

Wil je liever een specifieke of kleinschalige bestemming, of wil je Blijdorp Roemenië ondersteunen, vermeld dit in de mededeling bij jouw bankstorting.

Je ontdekt hier een aantal lopende projecten waarvoor je kan storten, maar je kan zeker een eigen project dat je nauw aan het hart ligt, naar voren schuiven.

Hoe kan je financieel steunen?

Dit kan via een eenmalig of maandelijks bedrag dat je stort. Dit laatste geeft de mogelijkheid om een gift te spreiden over een heel jaar. Een maandelijkse storting van bijvoorbeeld 10 euro weegt niet zwaar door op het maandelijkse budget, en toch geef je wezenlijk steun aan Blijdorp.

Je kan een gift overmaken op rekeningnummer
BE96 2930 1111 1205 (BIC: GEBABEBB) 
op naam van
Blijdorp vzw
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout

Voor een maandelijkse storting, geef je een bestendige opdracht aan je bank.

Een fiscaal voordeel voor giften vanaf € 40

Voor elke gift vanaf € 40 bezorgen wij een fiscaal attest aan de persoon die stort. Kleinere bedragen worden samengeteld doorheen het jaar.

Wie nog in 2020 steunt, krijgt meer terug van de belastingen!

Op 13 juni 2020 werd beslist de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in de loop van 2020 op te trekken van 45 naar 60%. Een beslissing die de regering nam omdat goede doelen het extra moeilijk hadden in tijden van Covid-19. Wat betekent dit? Als je een gift van bijv. € 100 doet, dan vermindert jouw belasting met € 60!

Meer lezen +

Meer info?

Heb je andere specifieke wensen bij je schenking?
Heb je graag een overzicht van geplande investeringen?
Wil je Blijdorp opnemen in je testament?
Of heb je graag meer informatie?

Je kan contact opnemen met het hoofd van de financiële dienst Liesbet Jacobs op het algemeen nummer 052 39 99 90 of via mail hoofd.financielediensten@blijdorp.be.