Steun Blijdorp via een financiële bijdrage

Heb je net zoals ons een hart voor mensen met een beperking? Wil je een steentje bijdragen? Blijdorp is voortdurend in beweging om onze ‘gasten’ een kwaliteitsvol en gelukkig leven te blijven bieden.

Momenteel renoveren we de infrastructuur zowel bij de jongeren als bij de volwassenen. De focus ligt op een aangepaste en voldoende ruime woonomgeving, met een huiselijke sfeer en het nodige comfort.

Jaarlijks zetten wij voor de grootste noden in Blijdorp een giftenactie op touw. Meer informatie daarover vind je in onze giftenfolder België en Roemenië.

Hoe besteden wij jouw gift?

Jouw financiële steun besteden we daar waar ze op dit moment het hardst nodig is. Indien je geen speciale vermelding doet bij je storting, dan gaat jouw bijdrage naar de grote renovatiewerken die op stapel staan of reeds gestart zijn.

Wil je liever een specifieke of kleinschalige bestemming, of wil je Blijdorp Roemenië ondersteunen, vermeld dit in de mededeling bij jouw bankstorting. Je ontdekt in onze giftenfolder waarvoor je kan storten, maar je kan zeker een eigen project dat je nauw aan het hart ligt, naar voren schuiven.

Hoe kan je financieel steunen?

Dit kan via een eenmalig of maandelijks bedrag dat je stort. Dit laatste geeft de mogelijkheid om een gift te spreiden over een heel jaar. Een maandelijkse storting van bijvoorbeeld 10 euro weegt niet zwaar door op het maandelijkse budget, en toch geef je wezenlijk steun aan Blijdorp.

Je kan een gift overmaken op rekeningnummer
BE96 2930 1111 1205 (BIC: GEBABEBB) *
op naam van
Blijdorp vzw
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout

Voor een maandelijkse storting, geef je een bestendige opdracht aan je bank.

Een fiscaal voordeel voor giften vanaf € 40

Voor elke gift vanaf € 40 bezorgen wij een fiscaal attest aan de persoon die stort. Kleinere bedragen worden samengeteld doorheen het jaar.

*OPGELET:

Fiscaal attest: wijziging vanaf 1 januari 2022!

Tot eind 2021 is het Blijdorp die het attest uitreikt. Door een wijziging in de wetgeving is dit vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk en daarom starten we vanaf dan een projectenfonds in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds is exclusief ten voordele van Blijdorp en krijgt een eigen, nieuw rekeningnummer. Over dat rekeningnummer en het fonds zullen we je in de toekomst nog de nodige info bezorgen.

Nu al te onthouden:

Stort je een gift aan Blijdorp van 40 euro of hoger en wens je een fiscaal attest:

- in 2021 kan dit op het vertrouwde rekeningnummer BE96 2930 1111 1205 en reikt Blijdorp zelf een fiscaal attest uit

- vanaf 2022 komt er een nieuw rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting, die ook de attesten zal uitreiken

Wens je geen fiscaal attest:

- je kan blijven storten op de giftenrekening van Blijdorp.

Vergeet desgevallend vanaf 2022 niet je doorlopende opdracht aan te passen naar het nieuwe rekeningnummer indien je een fiscaal attest wenst.

Meer info?

Heb je andere specifieke wensen bij je schenking?
Heb je graag een overzicht van geplande investeringen?
Wil je Blijdorp opnemen in je testament?
Of heb je graag meer informatie?

Je kan contact opnemen met het hoofd van de financiële dienst Liesbet Jacobs op het algemeen nummer 052 39 99 90 of via mail hoofd.financielediensten@blijdorp.be.