Blijdorp en NAH Eindelijk bundelen krachten door middel van fusie


Buggenhout, 12 januari 2022

Blijdorp en NAH Eindelijk zijn per 1 januari 2022 gefuseerd. Door deze bundeling van krachten willen beiden inzetten op een nog sterkere kwaliteit van dienstverlening en zorg.

Reeds meer dan 20 jaar staat de vzw NAH Eindelijk in Buggenhout voor gespecialiseerde hulp aan personen met een NAH, een niet aangeboren hersenletsel. Een 60-tal cliënten kunnen er terecht voor dag- of woonondersteuning, alsook voor individuele begeleiding  en begeleid werken. In de aanloop naar een fusietraject, werd er al in 2018 gestart met een nauwere samenwerking met Blijdorp.

Continuïteit op lange termijn

De continue veranderingen in het Vlaamse zorglandschap, samen met besparingsronden die elkaar afwisselen en de steeds groter wordende druk op kleine organisaties, maken echter dat efficiëntie en expertise op alle domeinen essentieel is om te overleven. Eindelijk maakte daarom reeds de keuze in 2018 om verder te werken onder de ervaren, grote koepel van Blijdorp om  haar missie en visie ook in de toekomst te kunnen blijven nastreven.

De fusie met Blijdorp werd in zeer nauwe samenwerking en met een open blik van wederzijds respect en vertrouwen uitgewerkt. De autonomie van Eindelijk staat hoog aangeschreven in dit verhaal en wordt ook in de toekomst gerespecteerd. De doelstellingen die beide organisaties vooropstellen met de fusie zijn de volgende:

Bundelen van de innovatiekracht

Verbreden van de doelgroepen

Regionaal versterken

Extra groeikansen creëren voor medewerkers

Meer efficiënte inzet van middelen wat de dienstverlening aan de cliënten ten goede komt

‘Ontzorgen’ van ondersteunende taken

Sinds vorig jaar hadden beide organisaties ook reeds eenzelfde Raad Van Bestuur en een drietal jaar werd er reeds samengewerkt op gebied van veiligheid en preventie, IT, HR, aanwervingen, enz. om op 1 januari 2022 te evolueren naar een officiële fusie. Door het ‘ontzorgen’ van verschillende ondersteunende taken door Blijdorp, zal men in Eindelijk meer de focus kunnen leggen op het essentiële zorgverhaal, zowel naar cliënten als medewerkers toe.

Voor de medewerkers in beide organisaties brengt de fusie enkel voordelen mee. Ze zullen ook meer ontplooiingskansen krijgen.

Eindelijk zal financiële autonomie behouden en beschikken over een eigen budget. Vanuit die optiek werd dan ook gekozen om de fondsenwerving voor Eindelijk apart te blijven organiseren zodat beide organisaties over eigen middelen blijven beschikken en eigen keuzes kunnen blijven maken die passen binnen hun eigen missie en visie.

Elke Sarens, afdelingshoofd van Eindelijk: “Ik verwacht dat door de fusie de kwaliteit van onze dienstverlening nog beter wordt. De samenwerking met een sterke regionale partner waarborgt onze continuïteit op lange termijn, mét behoud van onze autonomie. Onze werking blijven we aanbieden op onze bekende locatie en onder onze vertrouwde naam.  Dat het enorm klikt tussen beide partijen - we hebben natuurlijk onze roots in dezelfde gemeente - doet ons met veel vertrouwen en goesting uitkijken naar de toekomst.

Sonja De Wolf, directeur organisatie van Blijdorp, is eveneens verheugd over de samenwerking: “We hebben veel respect voor hoe Eindelijk omgaat met zijn cliënten. De doelgroep van Eindelijk verschilt uiteraard van de doelgroepen die we in Blijdorp ondersteunen, maar we waarderen en koesteren beiden dezelfde waarden in de omgang met ‘bijzondere mensen’. Daardoor kunnen we niet alleen groeien op het vlak van efficiëntie of kostenbesparing maar ook op menselijk vlak onze warme aanpak en gedrevenheid samen uitdiepen.”

Op woensdag 12 januari zakte het driekoppig directiecomité van Blijdorp af naar Eindelijk in Buggenhout. Bij wijze van plechtige verwelkoming werd er aan een Eindelijk-cliënt en enkele Eindelijk-medewerkers een kunstwerk overhandigd, speciaal gemaakt voor deze gelegenheid door enkele kunstzinnige deelnemers  van het dagcentrum van Blijdorp Dendermonde. Het schilderij drukt alvast de verbondenheid uit tussen beiden organisaties.