Scholen Blijdorp Buggenhout trekken aan de alarmbel: “Start van het schooljaar in mineur door ondermaatse organisatie leerlingenvervoer door De Lijn”

Buggenhout, 2 september 2021

In de BuBaO- en BuSO-school van Blijdorp Buggenhout verplaatsen heel wat leerlingen - allen met een verstandelijke beperking - zich met speciaal leerlingenvervoer. Voor dit vervoer wordt, samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs Richtpunt en Kiempunt in Buggenhout, beroep gedaan op vervoersmaatschappij De Lijn. In de media werd in het verleden reeds uitgebreid bericht dat de reistijden steeds langer werden, met onmenselijk vroege opstapuren. Dit probleem werd al vaker door scholen en ouders aangeklaagd, helaas zonder resultaat omdat bevoegde instanties elkaar de zwarte piet doorschuiven.

De start van het nieuwe schooljaar waar iedereen naar uitkeek, bleek door de ondermaatse organisatie van De Lijn voor de schooldirecties in Blijdorp uit te draaien op een onverwachte nachtmerrie. De oorzaak: vier voorziene bussen - zogenaamde extra ‘coronaritten’ - reden niet uit. Ria Vermeulen, directeur BuBaO Blijdorp, licht toe: “Pas op maandagavond 30 augustus kregen we te horen dat voor vier buslijnen De Lijn vergeten was contracten af te sluiten met busmaatschappijen die in onderaanneming rijden. Voor ons zat er niet anders op dan zelf halsoverkop een oplossing te zoeken om een pak leerlingen toch op school te krijgen. Zo werden er verschillende vrijwilligers waaronder leerkrachten en ook mezelf ingeschakeld om de leerlingen zelf thuis op te halen. En gelukkig had onderaannemer d’Hauwere nog een bus staan waardoor één rit toch kon doorgaan.

Zes uur op de bus

Na communicatie met De Lijn die beterschap beloofde, kwamen op de tweede schooldag nog steeds twee bussen niet opdagen. Met als gevolg dat de schooldirectie opnieuw stante pede een oplossing moest zoeken om de leerlingen op de schoolbanken te krijgen en veilig terug naar huis te brengen. Voor Ria Vermeulen is nu de grens van het onmenselijke bereikt: “Vandaag kregen we te horen dat twee ‘coronaritten’ waarvoor geen bus was, zouden verdeeld worden over andere voorziene ritten, waardoor de reistijd voor de betrokken leerlingen nog langer werd! De leerling die vandaag volgens het ontvangen draaiboek moest opstappen om 5.56 u. is een kleuter van vier jaar! En die leerling komt pas om 8.53 u. aan op school. Een reistijd van zes uur is voor een kleuter niet alleen onwettig maar zeker totaal onmenselijk, trouwens dat geldt ook voor onze andere leerlingen!

Formele klacht

De Lijn belooft een oplossing voor de start van de nieuwe schoolweek op 6 september, maar in Blijdorp zien de schooldirecties het probleem met lede ogen aan. “We zouden eigenlijk de betrokken leerlingen moeten vrijstellen van onderwijs als er geen constructieve oplossing komt, uiteraard kunnen we dat niet maken. Vooral deze kwetsbare groep heeft recht op onderwijs. Daarom hebben we vandaag aan de alarmbel getrokken en een formele klacht ingediend bij de De Lijn”, vult Dominiek Van Wiele, ad interim directeur BuSO in Blijdorp, aan.