Zoals u waarschijnlijk reeds weet, verspreidt het coronavirus zich ook in België. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, hebben wij gisteren overlegd met onze artsen in Blijdorp over de organisatie van dit evenement. Zij hebben ons uitdrukkelijk het advies gegeven om de opendeurdag niet te laten doorgaan.

Wij hebben beslist om dit advies te volgen en ons evenement te annuleren. Daardoor willen we vermijden dat we de verspreiding van het coronavirus in de hand werken en uiteraard trachten we steeds onze gebruikers zo goed mogelijk te beschermen.

We zullen in functie van de toekomstige evolutie van het virus in België een nieuwe datum prikken voor de opendeurdag.

Alvast bedankt voor uw begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden.