6 februari 2020: De Gouden Viering

In 2020 viert Blijdorp zijn 50e verjaardag. Op donderdag 6 februari trapte Blijdorp samen met een ruime groep genodigden en medewerkers het feestjaar af met een Gouden Viering in zaal Belgica te Dendermonde.

Op de Academische Zitting deelden verschillende sprekers hun visie over de toekomst van Blijdorp, de evolutie van de zorg en andere aanverwante topics. Tegelijkertijd werd er geklonken op het gloednieuwe boek ‘Bewust basaal’ van de interne werkgroep Basale Stimulatie. De avond werd (muzikaal) opgeluisterd door kinderen en volwassenen van Blijdorp samen met ‘Eléonor’, de band rond zangeres Elly Aerden en aan elkaar gepraat door Katrien Derveaux.

Danklied Blijdorp

Geen langdradige uiteenzettingen in deze academische zitting! Hakan Quintelier (kleuterleider bij Blijdorp en professioneel danser) opende de avond met een spectaculaire act, waarbij hij aan het integer lied ‘Musa Mea’ van Eléonor een luchtacrobatische interpretatie gaf. Tussen de voordrachten van de sprekers maakten verschillende acts hun opwachting: Eléonor, de Vlaamse formatie rond zangeres Elly Aerden, ontroerde met een mix van eeuwenoude Latijnse teksten op melodieuze en ingetogen muziek. Een groep van jongeren en volwassenen van Blijdorp ‘deed een gouden duit in het zakje’ met een mooi danklied.

Na afloop vertrok iedereen onder feestelijke muzikale begeleiding naar een receptie in zaal ‘t Sestich, waar de aanwezigen konden terugblikken op de voorbije vijftig jaar of het glas heffen op de toekomst. Maar niet zonder eerst nog te genieten van een originele act: een vijftigtal medewerkers van Blijdorp verrasten de genodigden met een flashmob op de tonen van Justin Timberlake’s aanstekelijke liedje ‘Can’t stop the Feeling’! Een toepasselijke titel voor het bijzonder gevoel na afloop van een bijzondere avond …

Volgende sprekers kwamen aan bod op de Academische Zitting:

Carl Malbrain, voorzitter Raad van Bestuur Blijdorp: Historiek en toekomst van Blijdorp

De voorzitter van Blijdorp blikte terug naar de oprichting door Blijdorp in 1970 door zijn vader dr. Hubert Malbrain en de mijlpalen in de daaropvolgende vijf decennia. Vandaag zijn er echter grote uitdagingen met name op het vlak van inperking van werkingsmiddelen, lange wachtlijsten en klimaatverandering. Maar Blijdorp blijft ambitieus en droomt! Zo staat o.a. dit jaar de afronding van de fusie met vzw Eindelijk Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, op stapel en wordt nagedacht over hoe we via lokale samenwerkingen Europese klimaatdoelstellingen kunnen onderschrijven. 

Katleen Van Hoey, zorgdirecteur Blijdorp: Evolutie van de zorg in Blijdorp

De zorgdirecteur van Blijdorp belichtte de noodzaak van expertise nu men dagelijks ervaart dat er steeds meer mensen met een complexere zorgvraag in Blijdorp ondersteuning vragen. Doorheen de jaren was er in Blijdorp ook de evolutie naar zorg op maat. Het hierop afstemmen van het gepaste aanbod is een uitdaging die we steeds opnieuw moeten aangaan. In het huidige zorglandschap is eveneens samenwerking en krachten bundelen aangewezen.

Piet Buyse, burgemeester Dendermonde: De sociale impact van Blijdorp in de regio

De burgemeester van de Ros Beiaardstad benadrukte dat Dendermonde een stad van de zorg is, een stad waar iedereen telt en mensen met een beperking welkom zijn. Hij bedankte Blijdorp als betrokken zorgverlener in de regio en benadrukte ook het belang van Blijdorp als werkgever voor meer dan 400 medewerkers.

Jos Theunis, afdelingshoofd VAPH  - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Evoluties in de zorgsector

Jos Theunis ging dieper in op de huidige visie op zorg voor personen met een handicap: meer zorg op maat, betere integratie in de maatschappij, groot zelfbeschikkingsrecht maar aan de andere kant ook meer armslag voor zorgaanbieders om in te gaan op specifieke zorgvragen. Met de invoering van PVF (persoonsvolgende financiering) staat Vlaanderen internationaal in pole position. Beperkende regelgeving vanuit het beleid kan echter nog soepeler en de sociale ondernemer moet meer vrijheid krijgen.

Kurt Asselman, raadgever beleidsdomein personen met een handicap bij het Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: Zorg vandaag en morgen

Kurt Asselman benadrukte de essentie van de invoering van de persoonsvolgende financiering: het empoweren van mensen met een handicap. Hij zet mee zijn schouders onder de uitwerking van het concept ‘ zorgzame buurten’ waarin iedereen zich thuis voelt en voor elkaar zorgt.  Ook de dienstencentra zullen hierin een rol spelen.

Yvette Notredame, lid oudervereniging Blijdorp

Ouders en Blijdorp samen gegroeid

Op zoek naar een gepaste school voor haar zoon Sander, leerde Yvette 20 jaar geleden Blijdorp kennen. Sander leerde, groeide en ontwikkelde zich door de jaren heen, net zoals Blijdorp zelf. Met dank aan het belang en de inzet van personeel, gasten, ouders, broers en zussen, talloze vrijwilligers, sympathisanten en het bestuur. Noodgedwongen werden er vele activiteiten en financiële acties op het getouw gezet waarbij iedereen de handen in elkaar sloeg. Er werd gestreden voor de nodige middelen en rechtvaardigheid, maar druk naar de Vlaamse regering toe blijft nog steeds nodig.