Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs Type 2

Doelgroep

Blijdorp, Vrije Gesubsidieerde School voor BuBaO, Type 2, draagt zorg voor jongeren met matige of ernstige mentale beperking vanaf 2,5 jaar tot 15 jaar die voldoen aan de opnamecriteria van Blijdorp. We gaan er hierbij van uit dat de personen met de grootste zorgvraag en de grootste urgentie ook recht hebben op onderwijs, aangepast aan de individuele noden.

Opnamecriteria

Het dienstverleningsaanbod van Blijdorp BuBaO richt zich tot jongens en meisjes:

  • Met een matig tot ernstig verstandelijke en eventueel bijkomende sensoriële, motorische of emotionele beperking.
  • Tussen 2,5 jaar en 13 jaar oud bij opname.
  • Die voor inschrijving in het buitengewoon onderwijs beschikken over een verslag voor toegang Buitengewoon Onderwijs type 2.
    • Het verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording en wordt opgesteld door het CLB.
    • Ouder(s) zijn verplicht te verklaren of het om een eerste inschrijving in een school gaat of over een schoolverandering en dienen het schoolreglement te ondertekenen.

Werking

Wij bieden buitengewoon kleuteronderwijs type 2 en buitengewoon lager onderwijs type 2 aan van maandag tot vrijdag van 9.10u tot 15.50u en woensdag van 9.10u tot 12.45u.

Het zorgaanbod richt zich op de verschillende ontwikkelingsdomeinen van het functioneren.
We vertrekken steeds vanuit de individuele noden van het kind en zijn/haar ouders en werken naar zo veel mogelijk zelfstandige redzaamheid op alle domeinen. Er wordt functioneel, ervaringsgericht, emancipatorisch en ontwikkelingsgericht gewerkt aan de totale persoonlijkheid van het kind.
Samenwerken in een multidisciplinair team met ouders en engagement voor en door ouders is voor ons prioritair.

Blijdorp BuBaO biedt:

Meer info vindt u in het schoolreglement.