ONZE BIJZONDERE VOORZORGEN EN MAATREGELEN – “SAMEN TEGEN CORONA”Laatste update: 19 mei 2020

Onze cliënten en medewerkers beschermen tegen COVID-19 is vandaag onze prioriteit. Hun gezondheid, veiligheid en welzijn ligt ons sowieso nauw aan het hart, maar nu is het belangrijker dan ooit.

Daarom hebben we een aantal specifieke maatregelen genomen ingevolge de richtlijnen van de overheid om het Corona-virus in te perken. Daarnaast volgen we ook de richtlijnen van officiële zorginstanties in samenspraak met ons eigen doktersteam. 

De belangrijkste maatregelen hebben we hieronder bondig opgelijst. Onze medewerkers en ouders/familie van cliënten krijgen steeds persoonlijk een update bij wijziging van maatregelen die voor hen van belang zijn. Net als jullie allemaal volgen ook wij de evolutie van de situatie op de voet en passen we de maatregelen aan de actualiteit aan.

Vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze blog waar je algemene artikels en nieuws kunt vinden over Blijdorp in Corona-tijd.

MAATREGELEN VAN KRACHT IN BLIJDORP N.A.V. COVID-19

Hoe hebben we ons zorgaanbod aangepast?

- Onderstaande afdelingen zijn momenteel volledig actief qua werking:

 • Wonen op de site in de Baleunisstraat, Dendermonde.
 • Wonen op de site in de Hospitaalstraat, Hamme.
 • Verblijf minderjarigen op de site Blijdorpstraat, Buggenhout (wel met een kleiner aantal aanwezigen).

- Onderstaande afdelingen zijn deels actief, maar met een beperktere werking:

 • Mobiel-ambulante begeleidingen - Habitar & administratieve kantoren Baleunisstraat, Dendermonde. Hier zetten we in op begeleidingen die strikt noodzakelijk zijn voor de cliënten (en hun gezin). Met cliënten die tijdelijk niet mobiel begeleid worden, is er een actief contact via telefoon of sociale media om hen bij te staan.
 • BuBaO-school op de site in Buggenhout: vanaf 18 mei is er een gedeeltelijke heropstart van de lagere school met een aanbod van 2 lesdagen per week. Daarnaast is  er nog steeds opvang voor de kinderen voor wie dit noodzakelijk is (hun aantal is erg beperkt, maar wisselend). Hiervoor is er een stand-by systeem van onze medewerkers.
 • BuSO-school op de site in Buggenhout: er is opvang voor de kinderen voor wie dit noodzakelijk is (hun aantal is beperkt, maar wisselend). Hiervoor is er een stand-by systeem van onze medewerkers.
 • Het dagcentrum op de site in de Baleunisstraat, Dendermonde: er is vanaf 18 mei gestart met noodopvang. Vanaf 25 mei gebeurt een gefaseerde doorstart.
 • MFC-dagopvang in de Blijdorpstraat, Buggenhout: vanaf 18 mei is de dagopvang MFC gedeeltelijk heropgestart, dit in samenwerking met de scholen.

Welke basismaatregelen nemen we in Blijdorp?

De hoofdregel: handhygiëne is essentieel! Met regelmaat worden onze medewerkers op het hart gedrukt dat wassen met zeep, daar voldoende tijd voor nemen, het grondig wassen volgens de regels van de kunst superbelangrijk is. We hebben ook op strategische plaatsen ontsmettingsproduct voor de handen voorzien.

De werking van de leefgroepen en klasjes is gescheiden per bubbel en er vinden geen overkoepelende activiteiten plaats. Binnen één bepaalde groep werken we zoveel als mogelijk met vaste begeleiders. We beperken onderlinge contacten waar mogelijk, zowel binnen de groepen, als bij medewerkers van het team of ondersteunende diensten. Verder geldt als algemene stelregel voor onze medewerkers: wie kan, doet telewerk.

Bezoekers en externen zijn nog steeds mondjesmaat toegelaten op onze locaties, enkel indien het echt nodig is, bijvoorbeeld ingeval van leveranciers die noodzakelijk materiaal komen leveren. Ook zij volgen de social distancing-regels op. Bij het verblijf van de minderjarigen is het familiebezoek opgestart sinds 11 mei. Bij het verblijf van de meerderjarigen is extern familiebezoek georganiseerd sinds 18 mei.

Hoe verlopen de contacten met ouders en gasten die thuis zijn?

De leerkrachten en het begeleidend team houden contact met de ouders van de kinderen/gasten die nu thuis zijn en toch wel een andere periode beleven en een ander ritme doormaken. Er wordt gezorgd waar mogelijk voor taakjes of een zinvolle invulling voor thuis. Ook cliënten die normaal gezien mobiel begeleid worden bij ons, worden nu telefonisch ondersteund.

Hoe verlopen de contacten met ouders van de gasten die in Blijdorp verblijven?

Ingeval er zieke bewoners zijn, worden de betrokken ouders steeds meteen op de hoogte gebracht. Waar mogelijk gaan zieken naar huis om thuis uit te zieken; indien dit niet haalbaar is, kan de zieke in Blijdorp blijven. Voor ons allemaal in Blijdorp is het erg belangrijk om de ouders/familie op de hoogte te houden van hoe hun kind/familielid het stelt. Communicatie over ziektes gebeurt individueel. Enkel bij een bevestigde Covid-besmetting in een groep zullen alle ouders van deze groep hiervan op de hoogte gebracht worden, zonder de privacy van de betrokken zieke te schenden.

INFORMATIE VANWEGE HET VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap biedt je momenteel veel bijkomende informatie.

Blijf je graag op de hoogte van de dienstverlening van het VAPH en de impact van de maatregelen naar aanleiding van corona daarop?

Dat kan via volgende kanalen:

 • De VAPH-website
  Op www.vaph.be vind je altijd actuele informatie over hun dienstverlening en de maatregelen naar aanleiding van corona.
 • De digitale VAPH-nieuwsbrief
  De nieuwsbrief bevat nieuws over de dienstverlening van het VAPH en PAB- en PVB-mededelingen. Als abonnee krijg je hem standaard 1 keer per maand in je mailbox, of vaker in bijzondere tijden als deze coronacrisis.

  Abonneer je via www.vaph.be/nieuwsbrief. Je kan je op elk moment weer uitschrijven.

Je kan je ook abonneren op Sterk, het driemaandelijkse magazine van het VAPH met sterke verhalen van mensen met een handicap en praktische informatie, tips en inspiratie voor het dagelijks leven.

Als je vragen hebt voor het VAPH, kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00.

  Bent je op zoek naar algemene informatie over corona en de maatregelen?

  • Surf naar www.info-coronavirus.be voor informatie van de federale overheid over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België, of bel naar 0800 14 689.