Met heel veel fierheid stellen wij u onze laatste aanwinst in ons wagenpark voor. Deze wagen konden wij aankopen, mede dankzij de milde gift van meerdere bedrijven en zelfstandigen uit de nabije regio.

Hiervoor willen alle grote en kleine mensen van Blijdorp hen hartelijk danken. Transport is voor onze jongeren en volwassenen immers essentieel om te kunnen deelnemen aan activiteiten en evenementen buiten de terreinen van Blijdorp.

Dit project werd verwezenlijk dankzij sponsors die onze organisatie een warm hart toedragen.

Op woensdag 14 maart 2019 werd onze nieuwe wagen ingehuldigd.

Hiervoor willen wij al onze sponsors van harte 'dankjewel' zeggen.