ESF investeert in jouw toekomst

Meer verantwoordelijkheid bij medewerkers? Uiteraard!
Flexibiliteit in het aanbod van de zorg? Zeker! 
Bijsturingen aan het medewerkersbeleid om meer tegemoet te komen aan de noden? Het ESF-project!

Lees meer