ESF - Europees Sociaal Fonds

De algemene doelstelling van dit project, dat we met gewaardeerde financiële steun van ESF versneld kunnen uitwerken en uitrollen in onze organisatie, is om te komen tot het verduurzamen van ons loopbaanbeleid om onze medewerkers in functie van de gewenste flexibilisering te begeleiden zodat zij hun loopbaan verder vorm kunnen geven en hun loopbaanvaardigheden zowel in onze organisatie of in een ruimere sectoromgeving kunnen bijwerken. Blijdorp heeft in het kader van het realiseren van de gewenste flexibilisering van de perspectiefnota 2020 de organisatie gekanteld in functie van het nastreven van de hierin opgenomen doelstellingen. Wij merken dat ten gevolge van onze kanteling de instrumenten en systemen van ons loopbaanbeleid niet duurzaam genoeg zijn om te beantwoorden aan de nieuwe noden in functie van de flexibilisering. Aangezien meer dan in welke sector de kwaliteit van de zorgen die wij dagelijks voorzien voor onze gebruikers afhangt van de kwaliteit van onze medewerkers, zijn wij als organisatie verplicht om op basis van de noden die hebben aangegeven in de bevragingen aangepaste loopbaaninstrumenten en -systemen te voorzien om voor hen een comfortabel kader te creëren waarin ze zich kunnen ontplooien. 

Voor dit project dat liep van 1 juli 2018 tot 31 december 2019, werden vier werkgroepen divers samengesteld uit medewerkers van Welzijn. Zij werkten een aantal acties uit op basis van hun expertise en interesse. Volgende acties bouwden verder op de reeds aanwezige processen en tools:

  • Het competentie- en evaluatiebeleid
  • Het VTO-beleid
  • Een uniform leiderschapsmodel
  • De selectieprocedure
  • Het onthaalbeleid
  • Een peter- en meterschap
  • Een vrijwilligersbeleid
  • Een jobrotatieplan