Administratieve  en financiële maatregelen voor ouders en familie

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een beperking worden georganiseerd. Sommige kinderen/familieleden verblijven permanent thuis, andere verblijven permanent in de voorziening, nog andere komen naar beperkte noodopvang die voorzien wordt in onze scholen.

De Vlaamse Regering neemt een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor gebruikers en voorzieningen te beperken.

Maatregelen t.a.v. gebruikers met persoonsvolgend budget

 • De overeenkomst met Blijdorp blijft onveranderd verder lopen.
 • Wanneer er tijdens de COVID-19-periode meer ondersteuning wordt geboden in Blijdorp (door 7 op 7 in Blijdorp te verblijven, terwijl dit voorheen minder was), worden er geen bijkomende kosten aangerekend voor de zorg en ondersteuning (via het persoonsvolgend budget). De dagprijs (€ 35,39/nacht) dient wel betaald te worden voor de effectieve aanwezigheden.
 • Wanneer uw kind/familielid niet naar Blijdorp komt en voltijds thuis wordt opgevangen, dan voorziet de overheid een financiële compensatie voor eventuele extra kosten wanneer het persoonsvolgend budget van uw kind/familielid ontoereikend is.

De overeenkomst met Blijdorp loopt door, waardoor er geen punten worden terug gegeven.

Om u toch de mogelijkheid te geven om de zorg thuis te organiseren zal het VAPH een budgetoverschrijding tot maximum 8,5% boven het jaarbudget vergoeden (inclusief beheerskosten). Als u extra overeenkomsten sluit tijdens de COVID-19-periode (vb. met een thuiszorgdienst), om de ondersteuning thuis te organiseren, moeten deze ingediend worden bij het VAPH via de daarvoor geldende procedure.

Maatregelen t.a.v. gebruikers met PAB

 • Combineer je PAB met MFC, dan werd je PAB verminderd volgens het aantal dagdelen dat je een beroep doet op het MFC. Als je zoon/dochter door de coronamaatregelen voltijds thuis is, kan de combinatie gedurende de coronamatregelen tijdelijk stop gezet worden ( op 0 dagdelen).
 • Het afgesloten protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC, blijft onveranderd doorlopen.
 • Bij een PAB vergoedt de overheid de extra kosten tot 8,5% boven uw jaarbudget
 • Als u extra overeenkomsten sluit tijdens de COVID-19-periode, om de ondersteuning thuis te organiseren, bezorgt u een kopie aan het VAPH.

Maatregelen t.a.v gebruikers in het MFC

 • Het afgesloten protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC, blijft onveranderd doorlopen.
 • De persoonlijke dagbijdrage wordt enkel aangerekend voor effectieve aanwezigheidsdagen.

Maatregelen t.a.v. gebruikers van de beperkte noodopvang school

 • De opvang is gratis.
 • Enkel wanneer je kind een warm middagmaal, drank en dessert neemt tijdens de aanwezige schooldag, is de kostprijs € 3,99.

Maatregelen t.a.v. Blijdorp

De overheid belooft de voorziening budgetgarantie om zijn personeel te blijven betalen.

De overeenkomsten die de gebruikers sloten blijven onveranderd, ook al worden verschillende gebruikers ondertussen al een hele periode thuis opgevangen.

Hierdoor wil de overheid ervoor zorgen dat er steeds voldoende personeel aan het werk kan blijven om zorg te bieden in deze arbeidsintensieve periode. Ook als er collega’s ziek zouden worden. Dit wordt in Blijdorp over de verschillende afdelingen heen bekeken, zodat de werking gegarandeerd blijft. Het is zelfs mogelijk om dit binnen de sector over verschillende voorzieningen te bekijken, zodat er steeds voldoende personeel beschikbaar blijft, mocht een bepaalde voorziening zwaar getroffen worden.