Zorginspectie

Inspectiebezoek van 01/04/2014

locatie Sint Rochusstraat 35, 9200 Dendermonde

Onze toelichting:


Betreffende de infrastructuur:
Er wordt ons op gewezen dat er hoofdzakelijk nog tweepersoonskamers gebruikt worden waar een garantie voor privacy moeilijk te organiseren valt. Dit klopt en we streven ernaar om zoals op de locatie Baleunisstraat reeds in grote mate werd gerealiseerd, de kamers op termijn te ontdubbelen. Het weze ook wel gezegd dat er verschillende bewoners zijn die het juist fijn vinden om een kamer te delen.
Bij de keuze van bewoners die een kamer kunnen delen wordt wel heel sterk rekening gehouden met hun belevingswereld. Zij moeten het dus echt wel zien zitten om de kamer te delen met de mede-gebruiker in kwestie. Dit kan soms een opname in de weg staan, maar zoals gezegd willen we werken naar een verder ontdubbelen van kamers zodat we aan de meer hedendaagse verwachtingen kunnen voldoen.
Verder wordt vermeld dat de toegankelijkheid voor minder mobiele gebruikers en rolstoelgebruikers minimaal is. We volgen dit eveneens en hebben erop gewezen dat het gebouw wel voorzien is van een lift en op zich dus rolwagentoegankelijk is. Voor verschillende gebruikers zijn het gebruik van trappen juist een meerwaarde om hun mobiliteit te blijven stimuleren en te ondersteunen.
Voor verblijf en dagbesteding van beperkt of niet-mobiele gebruikers hebben we de locatie Baleunisstraat ter beschikking die volledig afgestemd is op deze personen. Het proces van afstemming tussen de gebruikers en de locatie waar zij hun ondersteuning krijgen aangeboden is een proces dat door de stuurgroepleden en de andere medewerkers trouwens constant bewaakt wordt.
Medicatie – informatieoverdracht – handelingsplan (individuele dienstverleningsovereenkomst in officiële termen) – privacy en afzonderingsmaatregelen:  Hier werden eveneens geen tekorten vastgesteld en werden er ook geen aanbevelingen geformuleerd. Dus zoals de werking nu loopt, werd het goed bevonden.

Toezicht ’s Nachts:
Hier werden ook geen tekorten noch aandachtspunten geformuleerd, maar we wensen toch graag enige toelichting te geven.
In de locatie Rochus werken we met een slapende nachtdienst die beschikt over een akoestisch intercomsysteem om mogelijke problemen te detecteren. Sommige situaties kunnen aanleiding geven tot extra controles, alhoewel dit geen regel is.
Wanneer we zouden merken dat de toestand van een bewoner wijzigt zodat een wakende nachtdienst zou nodig zijn, zal een verhuis naar de Baleunisstraat overwogen worden samen met de bewoner en zijn vertegenwoordiger. In de Baleunisstraat wordt er immers reeds met wakende nachtdiensten gewerkt om tegemoet te komen aan de grote zorgvraag van verschillende bewoners. Dus in geval het noodzakelijk is, hebben we steeds een vangnet bij de collega’s.
Er is ook sprake van bewoners die gefixeerd worden ’s nachts. Dat is ook zo. We willen hier duidelijk aanstippen dat deze maatregelen in heel nauw overleg met de gebruiker (vertegenwoordiger) en het multidisciplinair team genomen zijn en steeds de veiligheid van de bewoner voor ogen heeft. Alle afspraken hierover zijn heel duidelijk omschreven in een protocol dat door alle partijen is ondertekend. Blijdorp laat hier geen enkele willekeur in toe. Indien er fixatiemaatregelen genomen werden is er ook steeds een controlesysteem op maat dat nauwgezet wordt opgevolgd.
Extra vermeldingen voor de goed uitgewerkte afspraken inzake medicatie en de uitwerking van een duidelijk protocol bij de afzonderingsmaatregelen hebben we in dank aanvaard en bevestigde de weloverwogen stappen die medewerkers zetten om de veiligheid  van de gebruikers zoveel als mogelijk te waarborgen.

 

  • Volledig rapport van de Zorginspectie klik hier
  •  
  • Inspectiebezoek van 24/06/2015
  • locatie Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
  • Volledig rapport van de Zorginspectie klik hier
  •  
  • Inspectiebezoek van 21/10/2015
  • locatie Baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde
  • Volledig rapport van de Zorginspectie klik hier