Werking volwassenen

Ondersteuningsaanbod

Het ondersteuningsaanbod van Blijdorp volwassenenwerking (Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) bestaat uit:

Woonondersteuning

Dagondersteuning

Individuele psychosociale ondersteuning

Elke ondersteuning begint met een vraagverduidelijking in dialoog met de gebruiker en zijn vertegenwoordiger. Met respect en aandacht voor de context van de gebruiker werken we naar een gedeelde verantwoordelijkheid. We willen zoveel mogelijk beroep doen op de verantwoordelijkheden en positieve mogelijkheden van de gebruiker en zijn context. Gedurende de hele ondersteuning willen we in dialoog de zorgvraag behartigen. Een dergelijke samenwerking veronderstelt een wederzijdse erkenning van deskundigheid: de gebruiker zelf, de gezinscontext als ervaringsdeskundige en de voorziening met zijn ortho(ped)agogische deskundigheid en ervaring.

Doelgroep en opnamevoorwaarden

Het ondersteuningsaanbod van Blijdorp richt zich tot volwassenen die:

 • Voor wonen in leefgroep en dagondersteuning: een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperking hebben (doelgroepbepaling door het Vlaams Agentschap).
   
 • Voor zelfstandig wonen en individuele psychosociale begeleiding: een verstandelijke, sensorische, motorische, emotionele beperking of autisme spectrum stoornis.
   
 • Minimum 18 jaar en beschikken over een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap.
   
 • Voor woon- en dagondersteuning bij voorkeur woonachtig zijn binnen de vastgestelde regio, die volgende gemeenten omvat: Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Puurs, St-Amands, Waasmunster, Wichelen en Zele.
   
 • Voor individuele psychosociale begeleiding woonachtig zijn binnen een haalbare regio in functie van de begeleidingen.
   
 • Bij individuele psychosociale begeleiding of zelfstandig wonen, gemotiveerd zijn om begeleid te worden.