Medewerkers

In Blijdorp staan onze medewerkers in direct verband met de kwaliteit van onze dienstverlening. Zij werken dagelijks mee aan het waarmaken van onze missie, de bestaansreden van Blijdorp.
Daarom is het noodzakelijk dat we beschikken over professioneel geëngageerde medewerkers.

Hoe vinden wij deze medewerkers

Om een geëngageerde medewerker te vinden zoeken we mensen met veel zin om te werken!

Om een professioneel geëngageerde medewerker te vinden zoeken we mensen die steeds naar een betere kwaliteit van werken streven, die zelf verantwoordelijkheid opnemen, die zich verbonden voelen met de totale werking van Blijdorp en steeds bereid zijn tot samenwerken, handelend vanuit een respectvolle houding.

Ben jij zo iemand?

Dan kan je steeds spontaan solliciteren naar:

Mevr. Ria Vermeulen - Directeur Vrije gesubsidieerde BuBaO school - type 2
voor: Kleuterleid(st)er ASV - onderwijzer(es) ASV - onderwijzer(es) LO - kinderverzorg(st)er - orthopedagoog(e) - logopedist(e) - kinesist(e) - ergotherapeut(e) - leermeester(es) Levensbeschouwelijke vakken - beleidsadministratief medewerk(st)er

Mevr. Greet Boeykens - Directeur Vrije gesubsidieerde BuSo school - type 2 OV1
voor: leerkracht ASV - leerkracht LO - kinderverzorg(st)er - orthopedagoog(e) - logopedist(e) - kinesist(e) - leerkracht levensbeschouwelijke vakken - administratief medewerk(st)er (huismeesteres, studiemeesteres)

Mevr. Anja Colman - Stafmedewerkster HRM
voor: Begeleid(st)er FAM - begeleid(st)er MFC - orthopedagoog(e) - kinesitherapeut(e) - lopedist(e) - ergotherapeut(e) - medewerk(st)er administratie diensten - medewerk(st)er logistieke diensten

Vacatures in de kijker:

 

 

Vacatures bij collega-voorzieningen

Neem zeker een kijkje via onderstaande linken:

Dagcentrum eindelijk

Avalon VZW