Stagiaires

Als dienstverleningscentrum voor personen met een beperking willen we studenten een kans bieden om zich te bekwamen in een bepaalde functie die aanwezig is. We zien dit als sociaal engagement. Deze stagiaires mogen hierbij begeleiding van medewerkers van Blijdorp verwachten. Wij vinden het belangrijk om de stagiair een leerrijke stage te kunnen bieden waar voldoende begeleiding kan voorzien worden.
Omdat een stagiair telkens een nieuwe begeleider is voor de cliënt wordt bij het plannen van de stages rekening gehouden met de eigenheid, evenwicht /stabiliteit en draagkracht van de cliënt en het team, de opleiding die de stagiaire volgt en de competenties waarin hij/zij zich bekwaamt.

Mogelijke stagekandidaten

Bij de jongerenwerking

Blijdorp staat open voor stagiaires van alle scholen met kindgerichte werking en pedagogische opleiding binnen de volgende disciplines:

 • Kleuterleid(st)er ASV
 • Onderwijzer ASV/LO
 • Leraar ASV/LO
 • Kinderverzorg(st)er
 • Opvoed(st)er
 • Ergotherapeut(e)
 • Logopedist(e)
 • Kinesist(e)
 • Orthopedago(o)g(e)
 • Sociaal assistent(e)
 • Verple(e)g(st)er
 • Leermeester levensbeschouwelijke vakken
 • Logistieke ondersteuning

Bij de volwassenwerking

 • Personen die een opleiding volgen gezondheids- en welzijnswetenschappen (GWW), vijfde en zesde jaars, enkel scholen van Dendermonde.
 • Personen die een opleiding A2 volgen zoals bijzondere jeugdzorg, gezin en handicap.
 • Personen die een VLOD opleiding volgen (voor hen vinden we het een meerwaarde dat zij maximum één jaar in eenzelfde zorgvorm werken, anderzijds is het voor de organisatie soms een meerwaarde om de persoon langere tijd in eenzelfde groep te houden).
 • Personen die een A1 opleiding volgen (ortho, kine, ergo, sociale ass., verpleegkundigen).

Stageaanvraag

Aanvragen kunnen telefonisch gebeuren bij de stagecoördinator, uiterlijk tot 30 september voor het lopende schooljaar, maar moeten schriftelijk bevestigd worden.

Bedoeling en verwachtingen van de stage worden op voorhand aan de stagecoördinator meegedeeld door de school die de stages aanvraagt of de stagiaire.
Doestages in Blijdorp duren in principe minimum 2 weken en maximum l jaar in dezelfde vestiging. Voor kijkstages wordt dit individueel bekeken.

De stagecoördinator bepaalt in overleg met de schooldirectie/teamhoofden in welke groep en/of voor welke discipline en bij welke therapeut de stagiaire stage loopt en bevestigt de aanvraag positief of negatief afhankelijk van de noden en mogelijkheden.

 

Meer info vindt u in het Stagereglement Jongeren.

Meer info vindt u in het Stagereglement Volwassenen.