Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Volwassenen (RTH Volwassenen)

Blijdorp volwassenenwerking doet een aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een (vermoeden van) (verstandelijke) beperking, bij voorkeur wonende in de regio van Blijdorp (Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Puurs, St Amands, Waasmunster, Wichelen en Zele).

Ons aanbod kadert binnen de algemene richtlijnen van het VAPH.

Om gebruik te kunnen maken van RTH mag men niet beschikken over een geactiveerd Persoonsvolgend Budget.

Binnen RTH is er een aanbod van dagopvang, verblijf en mobiele/ambulante begeleiding. Er kan van één van de drie vormen of van een combinatie gebruik gemaakt worden.

Elke persoon die recht heeft op RTH, heeft maximum 8 punten per kalenderjaar ter beschikking waarmee naar keuze dagopvang, verblijf en/of begeleiding kan gebruikt worden.
Dit komt overeen met het volgende maximum aantal:

 • 36 mobiele begeleidingen
 • 51 ambulante begeleidingen
 • 61 nachten verblijf
 • 91 dagen dagopvang

De bijdrage voor RTH volgt de index der consumptieprijzen en wordt aangepast door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bedragen zijn terug te vinden op www.vaph.be).
Persoonsgebonden kosten zijn ten laste van de gebruiker.

 

DAGOPVANG

Wat

 • Opvang van 9u tot 18u.
 • Dagopvang in Bljidorp wordt aangeboden in 2 vormen: basisgroepwerking en startgroep-/atelierwerking.

Basisgroepwerking
Er worden vooral belevingsgerichte activiteiten aangeboden (snoezelen, basaal koken, massage, wellness, knutselen, rolstoelfietsen, rolstoeldansen…).

Startgroep-/atelierwerking
Vanuit de startgroep gaan de deelnemers naar de verschillende ateliers, elk volgens een individueel weekschema.
Het aanbod bestaat uit:

 • Arbeidsgerichte ateliers: werken in de tuin, verzorgen van dieren op de kinderboerderij, hulp bij bestellingen, hulp in de poetsdienst…
 • Productgerichte ateliers: schilderen, tekenen, koken, kleien, kaarsen en kaartjes maken...
 • Bewegingsgerichte ateliers: zwemmen, dansen, atletiek...
 • Vormingsatelier
 • Muziekatelier
 • Welnessatelier

Praktisch

 • Indien mogelijk worden de dagen vastgelegd voor een langere periode.

 

VERBLIJF

Wat

 • Opvang en overnachting van 18u tot 9u.
 • In de 9 leefgroepen wordt aandacht besteed aan het creëren van een huiselijke, gezellige sfeer.

Praktisch

 • De nachten kunnen vastgelegd worden per aanvraag.

 

BEGELEIDING

 Wat

 • Psycho-sociale ondersteuning via mobiele (buiten de voorziening) of ambulante (in de voorziening) begeleiding.
 • De begeleiding ondersteunt de gebruiker en context mogelijks op volgende domeinen: huishouden, gezondheid en hygiëne, wonen, geld en papieren, (begeleid) werk en dagbesteding, vrije tijd, relaties, sociaal-emotioneel, kinderen.
 • De ondersteuning gebeurt door de dienst Habitar.

 Praktisch

 • De inhoud, duur en frequentie van de begeleiding wordt individueel afgesproken.

 

CONTACTNAME

Wenst u meer informatie of hebt u een concrete vraag tot ondersteuning via RTH, dan neemt u contact met één van onderstaande:

 

Voor begeleiding:
Evelien Pieters, sociale dienst: evelien.pieters@blijdorp.be

Voor dagopvang en verblijf:
Liesbeth Roels, sociale dienst: liesbeth.roels@blijdorp.be

Katleen Van Hoey, zorgdirecteur: katleen.vanhoey@blijdorp.be

of op het algemeen nummer 052/25.92.00 - 052/20.00.57 (dienst Habitar)

 

Indien er concrete ondersteuning zal worden geboden, zal een intakegesprek plaatsvinden en wordt het charter en protocol besproken en ondertekend.