Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Jongeren (RTH Jongeren)

Blijdorp MFC doet een aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) voor kinderen tussen 2,5 en 21 jaar met een (vermoeden van) matig tot diep verstandelijke beperking wonende in de regio van Blijdorp (Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Puurs, St Amands, Waasmunster, Wichelen en Zele).

Ons aanbod kadert binnen de algemene richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Om gebruik te maken van RTH doe je nog geen beroep op een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening en beschik je niet over een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).

Binnen RTH is er een aanbod van dagopvang, verblijf en mobiele/ambulante begeleiding. Er kan van één van de drie vormen of van een combinatie gebruik gemaakt worden.

Elke persoon die recht heeft op RTH, heeft maximum 8 punten per kalenderjaar ter beschikking waarmee naar keuze dagopvang, verblijf en/of begeleiding kan gebruikt worden.
Dit komt overeen met het volgende maximum aantal:

 • 36 mobiele begeleidingen
 • 51 ambulante begeleidingen
 • 61 nachten verblijf
 • 91 dagen dagopvang

De bijdrage voor RTH volgt de index der consumptieprijzen en wordt aangepast door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bedragen zijn terug te vinden op www.vaph.be).
Persoonsgebonden kosten zijn ten laste van de gebruiker.

 

DAGOPVANG

Wat

 • Tijdens de vakantie
  • Opvang tijdens de schoolverlofdagen tussen 9u en 16u.
  • Busvervoer mogelijk gedurende 3 weken in juli en augustus voor zover er beschikbare plaatsen zijn.
  • Uitzonderlijk na-opvang mogelijk tot 18u.
 • Op woensdagnamiddag
  • Systematische opvang op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 16u.
  • Om 16u is busvervoer mogelijk voor zover er beschikbare plaatsen zijn.
  • Na-opvang mogelijk tot 18u.

Praktisch

 • Aanvragen minimum een maand op voorhand voor de kleine vakanties en 2 maanden op voorhand voor de grote vakantie.
 • Aanvragen voor woensdagnamiddag bij voorkeur voor de start van het schooljaar.

 

VERBLIJF

Wat

 • Opvang en overnachting van 18u tot 9u.
 • Omwille van onze infrastructuur is ons aanbod beperkt.

 

BEGELEIDING

Wat

 • Psycho-sociale ondersteuning via mobiele en/of ambulante begeleiding.
 • Voor kinderen die in Blijdorp school lopen of die op korte termijn in Blijdorp naar school zullen gaan.
 • Kortlopende begeleidingen voor kinderen buiten Blijdorp.
 • Begeleiding van jongeren tussen 21 en 25 jaar die nog geen opvang in de volwassenenwerking hebben en die in Blijdorp school lopen.

Praktisch

 • De inhoud van de begeleiding wordt individueel afgesproken.

 

CONTACTNAME

Wenst u meer informatie of hebt u een concrete vraag tot ondersteuning via RTH, dan neemt u contact met één van onderstaande:

 

Peter Poppe, afdelingshoofd MFC: peter.poppe@blijdorp.be

Liesbeth Roels, sociale dienst: liesbeth.roels@blijdorp.be

Katleen Van Hoey, zorgdirecteur: katleen.vanhoey@blijdorp.be

of op het centraal nummer 052/39.99.90

 

Indien er concrete ondersteuning zal worden geboden, zal een intakegesprek plaatsvinden en wordt het charter en protocol besproken en ondertekend.