Kwaliteit

1) De structuur van het kwaliteitshandboek
2) De beschrijving van het aanbod van de voorziening
3) Het kwaliteitsbeleid: missie, visie-, waarden, doelstellingen, strategie, geschreven referentiekader
4) Het kwaliteitssysteem dat volgende gegevens bevat:
4a De organisatiestructuur
4b Het overzicht en werking van de overlegorganen
4c Deelname aan externe overlegorganen
4d Het inzetten van de middelen
4e Het beheren van documenten van het kwaliteitshandboek
4f De gebruikersgerichte processen:
4f1a De intake minderjarigen
4f1b De intake meerderjarigen
4f2a Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan minderjarigen  
4f2b Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het handelingsplan meerderjarigen
4f2c Handelingsplanning Mobiel Ambulante werking
4f3 Het beëindigen van de ondersteuning
4f4 Het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers
4f5 Het afhandelen van klachten van gebruikers
4f6 Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers
4f7 De tijdelijke afzonderingsmaatregelen
4g De organisatiegerichte processen
4g1a Het selecteren en aanwerven van nieuwe medewerkers (begeleidende functies)
4g1b Het selecteren en aanwerven van nieuwe medewerkers (niet begeleidende functies)
4g2 Het vormen, trainen en opleiden van het personeel
4g3 Investeren in de actieve loopbaan van medewerkers (ondersteunen, opvolgen en evalueren)
5) De zelfevaluatie
Bijlage 1: Tevredenheid van de gebruikers
Bijlage 2: Evaluatie van de middelen