Kwaliteit

'Kwaliteitsgericht werken' is een van de kerncompetenties van elke medewerker binnen Blijdorp. Zo kunnen we samen onze werking kwaliteitsvol houden en krijgt ons streven naar optimalisatie ervan verder vorm. Het continu werken aan 'verbeteren waar mogelijk' is zichtbaar in de uitwerking van diverse acties die samengebracht zijn in het beleidsplan van de organisatie. De acties zijn concrete vertalingen van suggesties en voorstellen uit teams en diensten, uit overleg intern of met ouders of gebruikers. Sommige van deze acties zijn genomen na evaluaties van processen of situaties, andere acties zijn spontaan gegroeid vanuit een dynamiek die voor heel wat van onze medewerkers kenmerkend is. Het kwaliteitshandboek geeft een overzicht van verschillende structuren, processen en procedures die de leidraad zijn voor de dagelijkse werking van Blijdorp.

Hier vindt u het Kwaliteitshandboek

Zorginspectie

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zorginspectie inspecteert de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidsvoorzieningen. Zij zetten de kwaliteit van zorg die voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers centraal.

Voor onze toelichting en rapporten van Zorginspectie klik hier.