Historiek

De opstart

Blijdorp ging officieel van start in mei '70 als "vzw Functioneel Revalidatiecentrum voor gehandicapten uit de streek van Dendermonde" en was een initiatief van Dr. Hubert Malbrain, een kinderarts verbonden aan het vroegere St. Christianaziekenhuis van Dendermonde. Samen met nog enkele andere personen, zoals Dhr. Guido De Saeger en Dhr. Herman Rupus wenste hij binnen de eigen regio een antwoord te bieden aan de grote nood aan opvang en begeleiding van personen met een verstandelijke beperking.

Aanvankelijk gestart als een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, groeide Blijdorp doorheen de jaren uit tot een voorziening met diverse zorgvormen. In zijn doelstelling streefde de vzw er naar om begeleiding en opvang te bieden aan personen met een verstandelijke beperking gedurende hun hele leven.

Belangrijke data

1970

Officiële start van de vzw met een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs.

1973

Erkenning als semi-internaat (dagopvang voor jongeren) binnen het Ministerie van Volksgezondheid.

1973

De vzw wordt officieus "Blijdorp" gedoopt.

1978

Opstart van het internaat (dag- en nachtopvang voor jongeren).

1978

Oprichting van de vzw Blijdorp 2, specifiek voor volwassen personen met een verstandelijke beperking, met de zorgvormen dagcentrum (dagbegeleiding voor volwassenen) en tehuis niet-werkenden (dag- en nachtopvang voor volwassenen).

1978

Start van een vroeg- en thuisbegeleidingsdienst buiten erkenning, die later werd overgedragen aan andere organisaties.

1981

De dienst begeleid wonen wordt opgericht.

1981

Oprichting van de Intercommunale Blijdorp III met toetreding van de gemeenten uit de regio, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de Socialistische en Christelijke mutualiteit. Blijdorp III is een financieringsintercommunale voor renteloze leningen ten gunste van bouwprojecten in Blijdorp.

1986

In Buggenhout wordt ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs opgericht.

1992

De vzw's Blijdorp en Blijdorp worden in de feiten één organisatie onder één algemeen beleid.

1999

Blijdorp start met beschermd wonen, een intensief ambulante dienstverlening.

2003

Buiten erkenning krijgen een aantal volwassenen kansen in begeleid werken.

2005

De twee vzw's fusioneren. De hele werking van Blijdorp die officieus al onder één algemeen beleid verliep wordt nu officieel ook één vzw "Blijdorp".

2008

Vanuit de Dienst Begeleid Wonen wordt gestart met Trajectbegeleiding.

2009

De organisatiestructuur wordt herbekeken. Voortaan bestaat Blijdorp uit 2 inhoudelijke vestigingen; nl vestiging jongeren en vestiging volwassenen. De werking wordt georganiseerd op verschillende locaties, nl Blijdorpstraat 3 te Buggenhout, Sint-Rochusstraat 35 en Baleunisstraat 3 en 70-72 te Dendermonde.

2011

Opstart van de Dienst Inclusieve Ondersteuning.

2012

Trajectbegeleiding wordt voortaan ondergebracht in een provinciale dienst DOP en wordt niet langer aangeboden vanuit Blijdorp.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wordt opgestart.

2014

Start MFC (Multifunctioneel Centrum) en FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) binnen de zorgvernieuwing van het beliedsplan 2020 van Minister Vandeurzen.

De locaties

Blijdorp heeft in zijn beginjaren een hele omzwerving in de regio gekend. Na een aantal jaren werd de dienstverlening samengebracht op vier locaties. De vestiging jongeren bevindt zich integraal in Buggenhout. De vestiging volwassenen is gehuisvest op drie locaties in Dendermonde en Sint-Gillis-Dendermonde. Daarnaast beschikt Blijdorp over een aantal huizen en appartementen in de regio.

Dit is uiteraard de historiek in een notendop. Geïnteresseerden kunnen de hele geschiedenis van het ontstaan van Blijdorp nalezen in het boek "Onderweg naar morgen".

Dit is te verkrijgen voor € 15 op eenvoudig verzoek (Buggenhout@Blijdorp.be of op telefoonnummer 052/39.99.90).