Erkenningen

Jongeren

Erkenning door het Departement Onderwijs:

  • School voor Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs, type 2.
  • School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, type 2, opleidingsvorm 1.

Erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nl.

  • Multi-Functioneel Centrum (MFC) voor kinderen en jongern tussen 2,5 en 21 jaar met een matig tot ernstig / diep verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperking.

In het MFC worden volgende functies aangeboden:

  • dagopvang / dagbesteding (schoolaanvullende dagopvang, woensdagnamiddag opvang, voor- en naopvang, dagopvang in weekends en vakanties.
  • verblijf (langdurend, laagfrequent, kortdurend)
  • mobiele / ambulante begeleiding

 

Volwassenen

Erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als

  • Vergunde zorgaanbieder

Voor de volwassenen worden volgende functies geboden:

  • dagondersteuning (al of niet gekoppeld aan woonondersteuning)
  • woonondersteuning (volgens de noden, van 1 tot 7 nachten, al of niet in een leefgroep)
  • individuele psycho-sociale begeleiding