Werking volwassenen
Woonondersteuning

Blijdorp heeft op verschillende locaties huizen waar in groep samengewoond wordt. We bieden ook ondersteuning aan mensen die alleen of met partner/gezin wonen in hun eigen woning of een woning huren (van Blijdorp, van een sociale bouwmaatschappij, …).

Wonen in leefgroepen

Organisatie van de werking

Blijdorp biedt op 2 locaties in Dendermonde woonondersteuning aan waar men in leefgroepen woont. In totaal zijn er 9 leefgroepen, waarvan 7 in de Baleunisstraat (ruim, groen domein) en 2 in de Rochusstraat (in de stad). Er is 24u/24u ondersteuning in de leefgroepen.

Er wordt gestreefd naar een huiselijke, gezellige sfeer in elke leefgroep waar het voor elkeen goed vertoeven is en waar de gebruikers zich thuis voelen.

Iedere leefgroep heeft een gezamenlijke leefruimte met eet- en zithoek. Er zijn zowel 1- als 2persoonskamers. Bij een verblijf van maximum 3 nachten per week wordt een slaapkamer van Blijdorp ter beschikking gesteld. Gebruikers die meer dan 4 nachten per week in Blijdorp verblijven, hebben persoonlijk meubilair in hun slaapkamer. Voor gebruikers die nood hebben aan een korte periode van woonondersteuning wordt er een kamer toegewezen die op dat ogenblik vrij is. De verzorging gebeurt in sanitaire ruimtes die gemeenschappelijk zijn. In één leefgroep in de Baleunisstraat heeft elke gebruiker zijn eigen badkamer.

Multidisciplinaire ondersteuning

Het individueel handelingsplan wordt multidisciplinair opgesteld en gerealiseerd. Afhankelijk van de individuele zorgvraag en van de overeengekomen ondersteuning zorgt een team van opvoeders voor deskundige begeleiding, hierin ondersteund door orthopedagoog, sociale dienst en afdelingshoofd/teamleider.

Elke gebruiker heeft een aandachtsbegeleider. De aandachtsbegeleider is de persoon die in overleg met de vertegenwoordiger de belangen van de gebruiker behartigt.

Blijdorp beschikt over een medisch team van verpleegkundigen, coördinerend arts en psychiater. In dialoog met de gebruiker en zijn vertegenwoordiger wordt afgesproken wie welke medische ondersteuning opneemt.

Paramedische ondersteuning
Kinebehandelingen worden gegeven afhankelijk van de individuele noden en op advies van de coördinerend arts en binnen de grenzen van de beschikbare omkadering. De kinesitherapeuten kunnen zorgen voor de individuele behandelingen, comfortzorg en opvolging van het orthopedisch materiaal. Ondersteuning bij orthopedisch materiaal kan enkel indien het materiaal gemaakt wordt door firma’s waarmee Blijdorp samenwerkt.


Zelfstandig wonen

Binnen Blijdorp wordt deze ondersteuning opgenomen door de dienst Habitar. De woonondersteuning kan, naast het wonen in leefgroep, ook geboden worden aan gebruikers die zelfstandig wonen (al of niet in een woning van Blijdorp). De intensiteit en frequentie van de ondersteuning wordt individueel bepaald en staat los van het feit of mensen al of niet met meerder gebruikers samen wonen. Voor de organisatie van deze ondersteuning zie ‘Individuele psychosociale begeleiding’.