Werking volwassenen
Individuele psychosociale begeleiding

Organisatie van de werking

Binnen Blijdorp wordt deze ondersteuning opgenomen door de dienst Habitar.
Vanuit een gerichte bevraging wordt bekeken wat vanuit het persoonlijk netwerk wordt opgenomen, welke mogelijkheden reguliere diensten bieden en wat door onze eigen diensten i.f.v. handicap specifieke ondersteuning wordt opgenomen (concentrische cirkels versus handicap specifieke ondersteuning).

De ondersteuning wordt individueel bepaald in overleg tussen gebruiker, de context en dienst en rekening houdend met de specificiteit en reglementering van iedere vraag. Omdat sterk op maat gewerkt wordt, zal de ondersteuning zeer flexibel zijn.

Multidisciplinaire ondersteuning

Het team is multidisciplinair. Het bestaat uit medewerkers met een brede basiskennis. Hiernaast beschikken ze over verschillende specialismen door opleiding of ervaring. Het team wordt ondersteund door orthopedagoog en afdelingshoofd. Daarnaast kunnen medewerkers tevens beroep doen op specialistische kennis die aanwezig is binnen Blijdorp.

Binnen Habitar heeft iedere gebruiker een vaste begeleider.
De ondersteuning richt zich op één of meerdere levensdomeinen (sociaal emotionele ondersteuning, relaties, wonen en huishouden, gezondheid en hygiëne, financiën en administratie, (begeleid) werk en dagbesteding, vrije tijd, kinderen en pedagogische ondersteuning).

De begeleider behartigt de belangen van de gebruiker, werkt aan een vertrouwensrelatie met hem, gaat met hem en zijn vertegenwoordiger in dialoog, werkt vanuit de levensgeschiedenis van de gebruiker en heeft aandacht voor het verhaal van dit moment en voor goede kwaliteit van leven.
De begeleider werkt vanuit beperkte invloed en korte begeleidingstijden. De inhoud, duur en frequentie van het begeleidingstraject verschillen van gebruiker tot gebruiker.

De begeleiding kan zowel mobiel als ambulant zijn:

  • Mobiel: de begeleider verplaatst zich naar de gebruiker (thuis, ander dienst…)
  • Ambulant: de begeleider ondersteunt de gebruiker op de dienst

De begeleider neemt initiatief tot overleg en samenwerking met diensten in functie van de gebruiker. Hij vertaalt, legt uit en schetst de situatie van gebruikers naar externe diensten.

Tijdens de afwezigheid van de vaste begeleider neemt de collega-begeleider de begeleiding over.